Моя первая HTML-страничка на StepkinBlog.ru                                                 
Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.

Мектеп асханасы

                   

                                             Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу

жөніндегі комиссиялардың (бракераждық комиссиялар)

мониторингті жүзеге асыруы бойынша

ұсынымдар

1. Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссияның міндеттері:

- ас блогындағы, асханадағы жұмыстың ұйымдастырылуын;

- тамақ өнімдерінің сапасын, оларды тасымалдау, жеткізу, түсіру, сақтау шарттарын;

- өнімдерді өткізу мерзімдерін;

- тамақ дайындау сапасын;

- тамақтың балалардың негізгі тағамдық заттарға физиологиялық қажеттіліктеріне сәйкестігін;

- ас блогы қызметкерлерінің жеке гигиена ережелерін сақтауын бақылау болып табылады.

2. Комиссия адалдық, құзыреттілік, парасаттылық, ашықтық қағидаттарына сәйкес өз құзыретіне жатқызылған функцияларды орындайды.

3. Комиссия төрағасы білім беру ұйымының басшысы болып табылады.

Бракераждық комиссияның құрамы медицина қызметкерін, әкімшілік мүшелерін, өндіріс меңгерушісін, ата-аналар комитеті мен қамқоршылық кеңесінің өкілдерін міндетті түрде қоса отырып, білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен бекітіледі.

Бракераждық комиссия мүшелерінің саны кемінде 7 адамды, оның ішінде осы мектептің ата-аналар қауымдастығының ішінен кемінде 3 адамды құрауы тиіс. Комиссияның жекелеген мүшелерінің болмауы оның қызметіне кедергі болмайды.

Комиссия құрамын жыл сайын жаңарту ұсынылады.

1.      Комиссия қызметінің циклограммасы:

Күн сайын медицина қызметкері немесе жауапты тұлға:

          - тағамдардың және аспаздық өнімдердің сапасын органолептикалық бағалау журналына жазба енгізе отырып, дайын тағамдардың сапасына органолептикалық бағалау жүргізеді.

          Комиссия күн сайын:

-  пайдаланылатын тамақ өнімдерінің сапасына бақылауды жүзеге асырады (тамақ өнімдерінің сапасын растайтын құжаттардың көшірмелері жеке папкада сақталады);

- мәзірдің дұрыс жасалуын бақылауды жүзеге асырады;

-  тамақтану сапасының мониторингі актісін ресімдей отырып, ас блогының қызметкерлеріне және (немесе) қызметті жеткізушіге алдын ала ескертусіз тамақтану сапасын тексеруді жүзеге асырады.

          Тоқсан сайын комиссия жұмысының қорытындысы кейіннен олар білім беру ұйымының педагогикалық кеңесінде қарала және орта білім беру ұйымының интернет-ресурсында орналастырыла отырып, ақпарат түрінде ресімделеді.

          Әр жылдың мамыр, қаңтар айларында комиссия қызметінің қорытындысы жалпы ата-аналар жиналысында қаралады.

          Бракераждық комиссия:

-  негізгі өнімдерді салу кезінде мезгілімен қатысуы;

- тамақ өнімдерінің сапасын, олардың сапасын куәландыратын құжаттардың болуын бақылауды жүзеге асыруы (осы құжаттардың ксерокөшірмелері бракераждық комиссияның төрағасында сақталады);

- тамақтардың шығуын, дайындалған тамақтану көлемінің бір реттік порция көлеміне және балалар санына сәйкестігін тексеруі;

- дайын тамақты органолептикалық бағалауды (оның түсін, иісін, дәмін, консистенциясын, қаттылығын, шырынын және т. б. анықтау) «Дайын өнімнің бракераж журналына» органолептикалық бағалау нәтижелерін енгізе отырып жүргізу әдістемесіне сәйкес жүргізуі, бағалауды комиссия мүшелерінің жеке қолдарымен растауы;

- бракераж жүргізу кезінде «Технологиялық карталарға» сәйкес тағамдар мен аспаздық өнімдерді дайындау технологиясы мен сапасына қойылатын талаптарды басшылыққа алуы;

- өз функцияларын арнайы берілетін таза киімде (халатта, комбинезонда, бас киімде, аяқ киімде және т. б.) жүзеге асыруы қажет.

2. Бракераждық комиссия қызметінің нәтижесі:

1)             көрсетілетін қызметті, тауарларды жеткізушілердің кінәсінен балалар, ересектер уланған жағдайда, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүргізілген тексерулердің нәтижелері расталған кезде өнім берушімен Шартты дереу бұзу және өнім берушіні жосықсыз деп тану үшін сотқа талап-арыз жіберу;

2) бұзушылықтар анықталған кезде бракераждық комиссия:

- анықталған бұзушылықтар туралы қызметтерді, тауарларды жеткізушіні және білім беру ұйымының басшысын хабардар етеді;

- 1 (бір) жұмыс күні ішінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне жоспардан тыс тексеруге бастамашылық жасау мақсатында тексеру актісімен қоса анықталған бұзушылықтарды көрсете отырып, өтініш жолдайды;

- бұзушылықтарды жоюға 5 (бес) жұмыс күнін ұсынады.

3) бұзушылықтар қайта анықталған кезде бракераждық комиссия:

- қызметтерді, тауарларды жеткізушіні және білім беру ұйымының басшысын анықталған бұзушылықтар туралы хабардар етеді;

- 1 (бір) жұмыс күні ішінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне анықталған бұзушылықтарды көрсете отырып және жоспардан тыс тексеруге бастамашылық жасау мақсатында тексеру актісін қоса бере отырып, өтініш жібереді;

 

 

 

 

- «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парақтарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 27 маусымдағы № 463 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі № 285 бірлескен бұйрығына сәйкес өрескел бұзушылықтар анықталған халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы аумақтық органдардың жоспардан тыс қайта тексеру нәтижелерін алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде шартты бұзу және жеткізушіні жосықсыз деп тану үшін сотқа талап арыз береді.

- сот шешіміне дейін тамақтану сапасын күнделікті бақылауды ұйымдастырады.

Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссиялардың қызметін талдауды және оқушылардың тамақтануын тиімді ұйымдастыру бойынша шаралар қабылдауды білім беру саласындағы уәкілетті орган және Тамақтану сапасын бақылау жөніндегі ведомствоаралық сараптамалық топ жүзеге асырады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу актісі

Күні ____________

№______________

Білім беру ұйымы ________________________________________________________

Қызметті жеткізуші (болған жағдайда)________________________________________

Мынадай құрамдағы комиссия:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Асханаға, ас блогына келесі параметрлер бойынша тексеріс жүргізді:

Көрсеткіш

Талап етіледі

Сәйкес келеді

Сәйкес келмейді

Ескерту

Объектінің қолданыстағы талаптарға сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы 

Тамақ өнімдерінің сапасы, оларды тасымалдау, жеткізу, түсіру шарттары

Күнделікті мәзірдің перспективалық мәзірге сәйкестігі

 

 

Асхананың жұмыс кестесінің сақталуы

Сыныптар бойынша тамақтану кестесі мен тамақтану арасындағы аралықты сақтау

 

 

Еркін мәзірге арналып бекітілген прайс

 

 

Ауыз су режимін ұйымдастыру

 

 

Дайын өнімнің сапасы

 

Бақылаудағы тағамның болуы

 

 

Дайындалған өнімнің органолептикалық  қасиеті

 

 

Технологиялық картаға сәйкестігі

 

 

10 порцияны бақылап өлшеу

 

 

1 тағамды үлестіру желісі  (мармит)

 

 

2 тағамды үлестіру желісі  (мармит)

 

 

3 тағамды үлестіру желісі  (мармит) (алюминий ыдыста суытуға тыйым салынады)

 

Тарату жағдайы (ылғалды затты пайдалануға тыйым салынады)

 

 

Асханалық аспаптарды дұрыс сақтау (кассеталардың болуы және қасықтарды, шанышқыларды жоғары қаратып сақтау )

 

 

Тағамды дәрумендендіру

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

Тамақпен байланысты емес тауарларды сатудың болуы

Тамақ ішуді ұйымдастыру

Отыратын орындар саны

 

Қол жуатын раковиналардың саны

 

Сабынның болуы

 

Кептіргіштердің болуы

 

Жиһаздың жағдайы

 

 

Үстелдерді өңдеуге арналған құрал

 

Асхана және ас үй ыдыстарының, асхана аспаптарының жай-күйі

 

Ыдыстың қосалқы жиынтығының жеткіліктілігі және болуы

 

 

Асхананың санитариялық жай-күйі

 

 

Жинау мүкәммалы (таңбалау, жеке сақтау орны)

 

 

Ас блогы үй-жайларының жай-күйі

«Ыдыс жуу ережесі» маңдайшасының болуы

 

 

Ыстық және суық сумен жабдықтау жүйелерінің, су жылытқыштардың жарамдылығы

 

 

Су бұру жүйелерінің жарамдылығы

 

Жылу жүйелерінің жарамдылығы

 

 

Жарықтандыру жүйелерінің жарамдылығы

 

Ас блоктарында шамдарда қорғаныш арматурасының, ылғалдан қорғанышы бар шамдардың болуы

 

 

Асхананы жуу және өңдеу үшін және ас үй ыдыстары үшін жеке жағдайлардың болуы

 

 

Жуу құралдарының болуы

 

 

Жуу құралдарын сақтау және таңбалау шарттары (жеке жабық ыдыста)

 

 

Жуу құралдарын сақтау мерзімдерін сақтау

Жуу құралдарына сертификаттардың болуы

Тамақ қалдықтарын жинауға арналған ыдыстың болуы

Тамақ қалдықтарын жинауға арналған сыйымдылықты таңбалау

Тамақ қалдықтарына арналған контейнерлерді өңдеу (не өңделеді және кім жауапты)

Ағындылықты сақтау:

- «лас» асхана ыдыстарын жинау;

- жуу және өңдеу процесі;

- таза асхана ыдыстарын сақтау

Тазалау кестесінің болуы

Өнімдерді сақтау шарттарын сақтау

Қоймалар

Сусымалы өнімдерді тұғырықтарда, тауар қойғыштарда, стеллаждарда сақтау

 

 

Температуралық-ылғалдылық режимін сақтау. Қоймада термометрдің, гидрометрдің болуы

 

 

Тауар көршілестігін сақтау

 

Тамақ өнімдерінде жарамдылық мерзімдерінің болуы және сақталуы

 

 

Көкөністерді жәшіктерде, тауар қойғыштарда, тегендердегі таңбаланған сыйымдылықтарда сақтау

 

 

Қоймалардың санитарлық жағдайы

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

Тоңазытқыштар

Тоңазытқыш жабдығының мақсаты туралы таңбалау

 

Термометрлердің болуы

 

Тауар көршілестігін сақтау

 

Тамақ өнімдерінде жарамдылық мерзімдерінің болуы және сақталуы

 

 

Тоңазытқыш жабдығының санитарлық жағдайы

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

Тәуліктік сынамаларды сақтау шарттары мен дұрыстығы

Ет цехы 

Жабдықтар мен мүкәммалды таңбалау

 

 

Санитарлық жағдайы

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

Көкөніс цехы

Жабдықтар мен мүкәммалды таңбалау

 

 

Санитарлық жағдайы

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

Ұн цехы

Жабдықтар мен мүкәммалды таңбалау

 

 

Санитарлық жағдайы

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

Нан цехы

Жабдықтар мен мүкәммалды таңбалау

Нан сақтауға арналған сөрелерді өңдеуге арналған 1% сірке суы ерітіндісінің болуы

Нан үгіндісін жинауға арналған ыдыс пен щетканың болуы

Санитарлық жағдайы

Тыйым салынған өнімдердің болуы

Пісіру цехы

Жабдықтар мен мүкәммалды таңбалау

 

 

Электр жабдықтарының жарамдылығы және жай-күйі

 

Жерге тұйықтаудың болуы, резеңке кілемшелердің болуы

 

 

Механикалық желдетудің жай-күйі

Санитарлық жағдайы

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

Персоналдың қол жууы және кептіруі үшін жағдайлардың болуы. Асхана қызметкерлерінің жеке және өндірістік гигиенасын сақтау

 

 

Жұмыртқаларды сақтау және пайдалану

Сапа мен қауіпсіздікті куәландыратын құжаттардың болуы

 

 

Жұмыртқаны сақтау шарттары

 

 

Жұмыртқаны жууға және өңдеуге арналған таңбасы бар сыйымдылық

 

 

Жұмыртқа жууға арналған құрал

 

Бактерицидті шамның болуы

 

 

Буфет

Мөрмен немесе қолмен расталған сатылатын буфет өнімдері ассортиментінің тізбесі (прайс-парақ)

 

 

Баға белгілерінің болуы

 

 

Сақтау шарттарын сақтау

 

 

Сату шарттары мен мерзімдерін сақтау

 

 

Санитарлық жағдайы

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

Құжаттар

Тамақ өнімдерін жеткізушілермен жасалған шарттар

 

 

Автокөлікке арналған хабарлама (азық-түлікті жеткізуге рұқсат беру)

 

 

Сертификаттар, сәйкестік туралы декларациялар

 

 

Түскен өнімді өткізу мерзімі

 

 

Келіп түскен өнімнің сапасы, нормаларға сәйкестігі

 

Тағам дайындаудың технологиялық карталары

 

 

Тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың бракераждық журналы

 

 

«С-дәрумендендіру» журналы

 

 

Тағамдардың және аспаздық өнімдердің сапасын органолептикалық бағалау журналы

 

_________ _ ж. ________ ас өнімдері нормаларының орындалуын бақылау ведомосы

 

 

Жұмыс орнында медициналық тексеруден және гигиеналық оқытудан өткені туралы белгісі бар ас блогы қызметкерлерінің жеке медициналық кітапшаларының болуы

 

Ас блогының жұмысшыларында бөгде заттардың, іріңді аурулардың және жаралардың болуы

 

«Денсаулық» журналы ас блогы қызметкерлерін тексеру нәтижелері туралы

 

 

Толық тазалау жүргізу журналы

Тоңазытқыштардың температуралық режимін тіркеу журналы

 

 

Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы

Тұрмыстық бөлме

Арнайы киімнің қосалқы жиынтығының болуы

 

 

Қызметкерлердің жеке заттарын сақтауға арналған шкафтың болуы

 

Арнайы киімді сақтауға арналған шкафтың болуы

 

 

Душ бөлмесі, ванна бөлмесі

 

 

Асхана қызметкерлерінің сыртқы келбеті (форманың тазалығы, ұқыптылығы, арнайы киімнің толық жиынтығында жұмыс істей ме)

 

Жинау мүкәммалы, олардың жеткіліктілігі, таңбалануының болуы

Жинау мүкәммалын, таңбалауды сақтауға арналған жеке үй-жайдың (арнайы орындардың) болуы

Дезинфекциялық құралдардың, ілеспе құжаттардың болуы. Оларды сақтау шарттары.

Москит торының болуы

Жиыны

 

Тексеру нәтижесінде мыналар белгіленді:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссияның қолдары:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Өнім беруші (қызметті жеткізуші тамақтандыруды ұйымдастырған кезде) және/немесе жауапты аспаз (білім беру ұйымы тамақтандыруды ұйымдастырған кезде) танысты ________________ (қолы)                                                               
                                                         Білім беру ұйымдарындағы тамақтану сапасына

мониторинг жургізу жөніндегі комиссияларға арналған

жаднама

 

1. Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бойынша талап

Эпидемиологиялық маңыздылығы жоғары объектіде асхана жұмысы басталғанға дейін санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды болуы тиіс.

2. Ас блогы қызметкерлерінің жеке гигиенасына қойылатын талаптар

Қол жуу үшін оларға ыстық және суық су келтірілген раковиналар, қол жууға және кептіруге арналған құралдар орнатылады.

3. Жинау мүкаммалына қойылатын талаптар

Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, щеткалар, шүберектер) таңбалануы және жеке (арнайы) үй-жайларда, олар болмаған жағдайда арнайы шкафта сақталуы тиіс.

4. Бөлшектеу мүкәммалына қойылатын талаптар

Шикізаттар мен дайын тамақ өнімдерін (ет, құс еті, балық, көкөніс, көк, ет, сүт өнімдері, нан және нан-тоқаш өнімдері, аспаздық, ұннан жасалған аспаздық, кондитерлік өнімдер) бөлу үшін жарықтары мен сынықтары жоқ таңбаланған жеке бөлшектеу мүкәммалы пайдаланылуы тиіс.

5. Асхана ыдысына қойылатын талаптар

Жарықтары, сынығы бар, шеттері сынған, деформацияланған, эмалі зақымдалған ыдыстарды пайдалануға жол берілмейді.

6. Тамақ өнімдерін қабылдауға қойылатын талаптар

Тамақ өнімдерін және азық-түлік шикізатын қабылдау олардың сапасы мен қауіпсіздігін куәландыратын құжаттар болған кезде жүзеге асырылады (тез бұзылатын өнімдер мен жартылай фабрикаттардың бракераждық журналы бекітілген нысанда жүргізіледі).

7. Қойма үй-жайларына қойылатын талаптар

Қойма бөлмелері және тоңазыту камералары стеллаждармен, тұғырықтармен жабдықталады. Тамақ өнімдерін стеллаждарда, табандықтарда, тауар қоятын орындарда сақтау көзделеді. Еденде сақтауға жол берілмейді.

8. Асхана жиһазына қойылатын талаптар

Нан сақтауға арналған шкафтардан басқа, ылғал мен температураның ауытқуына төзімді материалдардан жасалған жиһаздар мен жабдықтарды пайдалануға тыйым салынады.

9. Тамақ өнімдерін сақтауға қойылатын талаптар

Тамақ өнімдерін сақтауға арналған қойма үй-жайларында: температуралық-ылғалдық, жарық режимі, азық-түлік өнімдерінің әрбір түріне қойылатын қоймалау нормаларына сәйкес тауар көршілестігі сақталуы тиіс.

10. Перспективалық мәзірге қойылатын талаптар

Объектіде екі, төрт апталық перспективалық маусымдық (жаз – күз, қыс – көктем) ас мәзірі жасалады. Ас мәзірін әзірлеу кезінде оқушылар мен тәрбиеленушілердің болу ұзақтығын, олардың жас санатын ескереді, витамин-минералды кешенмен байытылған тамақ өнімдерін қарастырады. Ас мәзірінде бір тағамды немесе аспаздық өнімдерді бір күнде және келесі екі–үш күнтізбелік күнде қайталауға жол берілмейді.

Білім алушылардың жекелеген санаттары үшін мәзір ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 қаулысымен бекітілген бір реттік тамақтану нормаларына (15-қосымша) сәйкес білім беруді басқару органымен бекітіледі.

11. Мәзірге қойылатын талаптар

Күн сайын тамақтану залында объектінің басшысы бекіткен ас мәзірі ілінеді, онда тағамның атауы, әрбір дайын тағамның шығуы көрсетіледі. Ас мәзірінде көрсетілген тағамдар мен аспаздық өнімдердің атаулары пайдаланылған рецептуралар жинақтарында және технологиялық карталарда көрсетілген атауларға сәйкес болуы тиіс.

12. Мәзірге қойылатын талаптар

 Күн сайын тамақтану рационына ет, сүт, сары май және өсімдік майы, қара бидай және (немесе) бидай наны, көкөніс және қант кіреді. Балық, жұмыртқа, ірімшік, сүзбе, құс еті күнтізбелік екі – жеті күнтізбелік күн ішінде бір рет қосылады.

13. Тыйым салынған өнімдер

 құрамында жасанды бояғыштар, консерванттар, хош иістендіргіштер, дәм күшейткіштер және тәттілендіргіштер бар шұжық өнімдері, сосискалар және басқа да өнімдер. Пастерленбеген сүт, термиялық өңдеусіз сүзбе және қаймақ, сондай-ақ суда жүзетін құстардың жұмыртқалары мен етін тамақтануда қолдану, ауыл шаруашылығы жануарларының аурушаңдығы бойынша қолайсыз шаруашылықтардан алынған сүт және сүт өнімдері.

Тіл, жүрек, бауырдан басқа, өнімді жануарлар мен құстың қосымша өнімдері; құс етінен жасалған коллагенді шикізат; қайта мұздатуға ұшыраған өнімді жануарлар мен құстың сойылған өнімдері; генетикалық түрлендірілген шикізат және құрамында генетикалық түрлендірілген көздер бар шикізат.

Йодталмаған тұз, фортификацияланбаған ұн, деформацияланған немесе герметикалық емес банкалардағы консервілер, тамақ, саңырауқұлақтар, үйде дайындалған тамақ, ащы дәмдеуіштер, сірке суы және кофе.

Асхана простоквашасын, сүзбе, айран, фаршталған құймақ, флотша макарон, зельц, форшмактар, сілікпе, паштет, кремі бар кондитерлік өнімдер, морстар, квастар, фритюрде қуырылған өнімдер, шала пісірілген жұмыртқа, глазунь жұмыртқасы, күрделі (төрт компоненттен астам) салаттар мен қаймақ пен майонез құйылған салаттарды дайындауға және сатуға тыйым салынады.

Окрошка, тез дайындалатын құрғақ тағамдық концентраттар негізіндегі тағамдар, фастфуд, жасанды бояғыштары, консерванттары, хош иістендіргіштері, дәм күшейткіштері және тәттілегіштері бар тамақ өнімдері.

14. Тәуліктік сынамаларға қойылатын талаптар

Күн сайын дайын өнімнің тәуліктік сынамалары нақты мәзірге сәйкес қалдырылады, сынамалар тоңазытқышта қақпағы бар шыны ыдыста, келесі күні дайындалған тағаммен немесе демалыс күнінен кейін (демалыс күндерінің санына қарамастан) - таңғы аспен, түскі аспен, бесін немесе кешкі аспен тиісінше ауыстырылғанға дейін кемінде 24 сағат сақталады.

15. Дайын тағамдардың сапасын бақылау

Күн сайын медицина қызметкері немесе жауапты тұлға дайын тағамдардың сапасын органолептикалық бағалау журналына (бракеражды) жазба енгізе отырып, дайын тағамдардың сапасына органолептикалық бағалау жүргізеді. Тамақтану сапасын мерзімді бағалауды бракераждық комиссия жүргізеді, оның құрамы медициналық қызметкерді, әкімшілікті, өндіріс меңгерушісін және ата-аналар комитетінің өкілін міндетті түрде қоса отырып, объект басшысының бұйрығымен анықталады.

16. Тамақтану нормаларын бақылау

Медицина қызметкерлері мен объектілердің әкімшілігі: кейіннен тамақ өнімдері нормаларының орындалуын бақылау ведомосын түзете және жүргізе отырып, күнтізбелік 10 күн ішінде негізгі өнімдер бойынша тәуліктік нормалардың орындалуына онкүндік бойынша талдау жүргізеді.

17. Медициналық тексеруден өтуге қойылатын талаптар

Ас блогының персоналында жұмысқа жіберілгені туралы белгісі бар жеке медициналық кітапша болуы тиіс (6 айда 1 рет медициналық тексеруден өтеді).

18. Өндірістік бақылауға қойылатын талаптар

Объектіде өндірістік бақылау ұйымдастырылады және жүргізіледі (қызметтің осы түріне лицензиясы бар мамандандырылған зертханамен шарт жасалуы және өндірістік бақылау бағдарламасы әзірленуі тиіс).

19. Арнайы киімге қойылатын талаптар

Ас блогының қызметкерлері арнайы киіммен (халат немесе шалбары бар күрте, бас киім, аяқ киім) қамтамасыз етіледі.

20. Тамақ өнімдерінің бұрмалануын анықтау үшін ілеспе құжаттарды қарау қажет, онда тамақ өнімінің толық атауы көрсетіледі.

21. Ас блогында тауарлардың сатылуына жол бермеу

Ас блогында білім алушылардың тамақтануына байланысты емес тауарларды (кеңсе тауарларын сату және т. б.) сатуға жол берілмейді.

Бестамақ орта мектебі бойынша "Мектеп асханасы" республикалық алдын алу шарасы аясында мектебіміздің ыстық тамақтың ұйымдастыруын бақылауға бракеражды және тамақтандырудың сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссиясы мектеп асханасындағы ыстық тамақтың ұйымдастыру жағдайын зерттеді

   
         

                                                                                                                                            


2019-2020 оқу жылындағы

Бестамақ орта мектебі бойынша  ыстық  тамақтың

ұйымдастырылу  жұмысының  жоспары

Өткізілетін іс - шаралар

Мерзімі

Жауаптылар

Жоспарланған  нәтиже  және  орындалуы

1.Ұйымдастыру – талдау   жұмыстары, ақпараттық  қамсыздандыру

1

Мектеп  асханасының  жаңа  оқу  жылына  дайындығын  тексеру

тамыз

мектеп  директоры Истегулова А шаруашылық  жөніндегі  меңгеруші Моманкулова А

жаңа оқу  жылына  дайындық  актісі.

2

Мектеп  директорының  жанындағы  кеңес  отырысы  :

- оқушыларды  ыстық  тамақпен  қамту;

- тегін  ыстық  тамақпен  қамтылатын  оқушылардың  тізімін  жасау;

тамыз

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

жұмыс  жоспары

3

Мектептегі  оқушылардың  ыстық  тамақпен  қамту  жұмыстарын  ұйымдастыруға  арналған  нормативтік – құқықтық  базаларын  қалыптастыру:

- оқушыларға  ыстық  тамақты  ұйымдастыру  туралы  ережесі;

- мектептегі  тамақтандыруды  ұйымдастыру  туралы  бұйрығы;

тамыз

мектеп  директоры Истегулова А.

бұйрық

4

Құжаттардың  жүргізілуін  бақылауды  ұйымдастыру:

1) жалпы түбегейлі жинауды тіркейтін журнал;

2) Тамақ өнімдері мен азық-түлік шикізаттарының бракераж журналы;

3) Дайын тамақтың сапасын бақылау (бракераж) журналы;

4) «С»- витаминизациялау журналы;

5) ас блок жұмыскерлерінің денсаулығын іріңді ауруларға тексеруді тіркейтін журнал;

6) Тамақ  өнімдерінің  нормаларын  бақылау  журналы;

7) тоңазытқыштағы температуралық тəртіп журналы;

жыл бойы

Мектеп медбикесі Дильжанова

5

Асхана  жұмысын  күнделікті  бақылауды  жүргізу 

жыл  бойы

мектеп  директоры Истегулова А.

есептер, актілер  жинағы

6

Мектептегі  тамақтандыруды  ұйымдастыру  бойынша  стендті  безендіру

жыл  бойы

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

7

Мектептегі  тамақтандыруды  ұйымдастыру және  дамыту  бойынша  тәжірибемен  бөлісу, өзгерістер  енгізу

жыл  бойы

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

мақалалар, баяндамалар

2. Оқушылар  арасында  дұрыс  тамақтану  және   тамақтану  мәдениетіне  тәрбиелеу      бойынша  жұмыс

1

Оқушылардың  ыстық  тамақпен  қамтылуы  туралы  мониторинг  жүргізу

ай  сайын

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

талдау  ақпараты

2

«Дұрыс тамақтана білеміз бе?»(сауалнама)

Қыркүйек

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  оынбасары Дощанова Г.

сауалнама  қорытындысы

3

Байыппен тамақтан ,спортпен өмір сүр, денсаулығыңды сақта.(дәрігер кеңесі)

қыркүйек

Мед.бике Дильжанова Г.

Сабақ талдамасы

4

«Ас-адамның арқауы» (тәрбие сағаттары)

қазан

Класс жетекшілер

Сабақ талдамасы

5

«Дені сау адам-табиғаттың ең қымбат жемісі»(сыныптан тыс шара)

қараша

Мектеп кітапханашылары

Сабақ талдамасы

6

«Тамақтанудың негізгі ережелері»(дәрігер кеңесі)

желтоқсан

Мектеп медбикесі Дильжанова

Сабақ талдамасы

7

«Нан дастарханға қалай келеді?»(кластан тыс шара)

қаңтар

Класс жетекші Сейтпағанбетова

Сабақ талдамасы

8

«Ас атасы-нан»(кластан тыс шара)

ақпан

Класс жетекші Куртекова

Сабақ талдамасы

9

«Дұрыс тамақтанудың қағидалары»(дәрігер кеңесі)

Наурыз

Мектеп медбикесі Дилжанова

Сабақ талдамасы

10

«Таңертеңгі астың пайдасы»(дәрігер кеңесі)

Сәуір

Мектеп медбикесі Дильжанова

Сабақ талдамасы

11

Оқушыларды дұрыс тамақтандыру үшін қажетті азық - түліктер

Мамыр

Мектеп медбикесі Дильжанова

Сабақ талдамасы

12

Жазғы азық –түліктер (дәрігер кеңесі)

Маусым

Мектеп медбикесі Дильжанова

Сабақ талдамасы

3.Педагогикалық коллектив, асхана  қызметкерлерімен  жұмыс

1

Мектептегі  тамақтандыруды  ұйымдастыруды  әкімшілік  кеңестерде, ата – аналар  жиналыстарында  талқылау

І тоқсан

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

хаттамалар

2

Оқушыларды  ыстық  тамақпен  қамту, дұрыс  тамақтану  дағдыларын  қалыптастыру  бойынша    жұмыстарды  жоспарлау.

қыркүйек

мектеп  директоры Истегулова А.,  мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

жұмыс  жоспары

3

Дұрыс  тамақтандыру  бойынша     Биология, химия, өмір  қауіпсіздігі  негіздері, технология  пәндерімен  кіріктірілген  сабақ  өткізу

нақты  күні

Биология, химия пәні мұғалімдері

Шенгелбаева Р.

Искакова А.

Куртекова А.

Технология пәні мұғалімі

Сулейменова Н.

сабақ  талдамасы

4

Дұрыс  тамақтану  үгіт – насихат  жұмыстарын  жүргізу

үнемі

класс  жетекшілер

тәрбие  жұмысының  жоспары

5

Тамақтандыру  жағдайына  үнемі  бақылау  жасау

үнемі

мектеп директоры Истегулова А., бракеражды комиссия мүшелері

6

Мектеп  қызметкерлерінің  медициналық  тексерістен  өтуі, қызметкерлердің  гигиеналық  аттестациясы

жыл  сайын

Медбике               Дилжанова Г.

медициналық кітаптар

4. Мектеп  асханасындағы  ыстық  тамақтың  ұйымдастырылу  жұмысын  бақылау

1

Тегін және жеңілдетілген тамақтандырумен қамтамасыз етілген  оқушылардың  тамақтануын  ұйымдастыру  бойынша  бухгалтерлік  есепті  дайындау  және  тапсыру

ай сайын

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

айлық  есептер

2

Мектептегі  ыстық  тамақтың  ұйымдастыруылуы  туралы айлық  есепті  дайындау  және  тапсыру 

ай сайын

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

айлық  есептер

3

Мектеп  асханасындағы  азық – түліктердің  сақталу  мерзімі  мен  жағдайын  бақылау

күнде

ыстық  тамақтың  ұйымдастырылуын  бақылау  комиссиясы

сақталу  мерзімдерін сәйкестігін  тексеру  актілері

4

Тамақтану  рационы  мен  бекітілген  мәзірдің  сәйкестігін  бақылау

күнде

бракеражды  комиссия

тексеру актілері

5

Оқушылардың  тамақтану  уақытының  сақталуын  қадағалау

күнде

Аспазшы               Ахметова И.

анықтама

6

Оқушылардың  жеке  гигиенасы

күнде

1-11 кл жетекшілері

5. Асхананың  материалдық – техникалық  базасын  нығайту, оқушылар  мен  ата – аналар  үшін  көрсетілетін  қызметтері  жұмыстарын  ұйымдастыру

1.

Асхананың  эстетикалық  талапқа  сай  безендірілуін  жалғастыру

жыл сайын

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

тексеру  актісі

3.

Асханаға  қажетті  жаңа  технологиялық  жабдықтардың  сатып  алуын  ұйымдастыру

қаржының  бөлінуіне  қарай

мектеп  директоры Истегулова А., шаруашылық  жөніндегі  меңгеруші Маманкулова А.

сметалық құжаттары

4.

Тамақтану  залына  қажетті  жиһаздарды  сатып  алуын  ұйымдастыру

қаржының  бөлінуіне  қарай

мектеп  директоры, шаруашылық  жөніндегі  меңгеруші Маманкулова А.

сметалық құжаттары

5

Мектеп  асханасында  ағымдағы  және  күрделі  жөндеу  жұмыстарының  жүргізілуін  ұйымдастыру

шілде - тамыз

мектеп  директоры Истегулова А., шаруашылық  жөніндегі  меңгеруші Маманкулова А.

сметалық құжаттары
Орындаған: Дощанова Г. К.

Тамақтануды ұйымдастыру мәселелері бойынша

 2014 жылдан бастап депутаттардың бастамасы мен мектеп директорларының ұсынысы негізіндемектепте тамақтануды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді, тауарларды жеткізушіні таңдау тамақтану сапасына әсер ететін баға демпингіне және мектеп директорларының көрсетілетін қызметтерді жеткізушілерге тікелей бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігінің болмауына байланысты Мемлекеттік сатып алу жүйесінен шығарылды.

Бүгінгі күні орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру және мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және оқитын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу тәртібі пысықталды (ҚР БҒМ 31.10.2018 ж. №598 бұйрығы).

Балалардың тамақтану сапасы мен қауіпсіздігіне кепілдік беру мақсатында Ережеде қызметкерлердің білікті штаты бар осы қызметті көрсетуге неғұрлым дайындалған өнім берушіні таңдауға мүмкіндік беретін өлшемдер (жұмыс тәжірибесі, аспаздардың біліктілігі, технологтардың, диетологтардың, оң сипаттамалардың, азық-түлік өнімдерінің өзіндік өндірісі, энергия үнемдейтін жабдықтардың болуы) көзделген.

2018 жылдан бастап тамақ өнімдерін сақтау жағдайына, дайындалатын тағамдардың қауіпсіздігі мен сапасына әсер ететін мектеп асханаларының материалдық-техникалық базасын жақсарту үшін мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетігі енгізілді.

Сондай-ақ, Ережеге сәйкес конкурстық комиссиялардың құрамына ҮЕҰ және ата-аналар қауымдастығы, қамқоршылық кеңестері, қоғамдық денсаулықты сақтаудың аумақтық органдарының өкілдері енгізілген.

Өнім берушілердің жаңа піскен және табиғи азық-түліктерді пайдалануын қамтамасыз ету үшін Ережемен өнім берушілердің мектептік тамақтандыруды ұйымдастыру кезінде (шаруа немесе фермер қожалығы, жылыжай және басқалар) пайдаланылатын азық-түліктердің өз өндірісінің болуы үшін қосымша балл алуы және отандық өндірушілердің азық-түліктерін сатып алуы көзделген.

Тағамдардың, тамақ өнімдері мен аспаздық өнімдердің тұтынушылық қасиеттері, олардың органолептикалық қасиеттері, дайындау технологиялары мен шарттары балаларға арналған Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі бөлігінде Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне сәйкес келуі тиіс.


Өнім беруші Шарт талаптарын бұзған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, шарт сот тәртібімен бұзылады және осы өнім беруші жосықсыз деп жарияланады (ҚР БжҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы №599 бұйрығы).

2015 жылы білім алушылардың жекелеген санаттарын сапалы тамақпен қамтамасыз ету мақсатында министрлік Қазақ тамақтану академиясымен бірлесіп, алғаш рет балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, бір реттік мектепте тамақтанудың бірыңғай нормаларын әзірледі (2012 жылғы 12 наурыздағы №320 ҚР ҮҚ қосымшалар енгізілді).

Бұл нормаларда балалардың ағзаға қажетті барлық микронутриенттерді: дәрумендерді, минералдық заттарды және микроэлементтерді алуы көзделген.

2018 жылы Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде, сондай - ақ білім беру ұйымдары оқушыларының салауатты (ыстық) тамақтануына қызығушылығын арттыру мақсатында ҚР ДСМ оқу орындарында тамақтану рационы бойынша бірыңғай стандарттар әзірленді.

2019 жылдан бастап министрлік білім беру органдары мен ұйымдарының мектептік тамақтануын ұйымдастыруына камералдық бақылау енгізді, ол объектіге бармай бақылау іс-шараларын жүргізуге мүмкіндік береді.

Бұдан басқа, Министрлік ҚР ҚМ-мен бірлесіп мемлекеттік сатып алу портал арқылы конкурстық рәсімдерді электрондық форматқа ауыстыру мәселесін пысықтауда.

Бүгінгі күні мектеп қызметкерлері мен ата-аналар жұртшылығының қызмет көрсетуіне тұрақты бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігі заңнамалық түрде қарастырылған.  Әр мектепте балалардың тамақтануын бақылау бойынша комиссия жұмыс істейді. Комиссияны мектеп директоры басқарады,құрамына мектеп медбикесі, педагогтар, ата-аналар комитетінің, қамқоршылық кеңесінің мүшелері кіреді.

Тамақтануды ұйымдастыру ережесіне сәйкес қызметті жеткізуші ай сайын орта білім беру ұйымының басшысына олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, білім алушылар үшін пайдаланылатын тамақ өнімдерінің тізбесі туралы мәліметтерді ұсынуы тиіс.

Күн сайын медицина қызметкері немесе жауапты тұлға дайын тағамдардың сапасын органолептикалық бағалау журналына жазба енгізе отырып, органолептикалық бағалауды жүргізеді.

Осылайша, қазіргі уақытта мектеп әкімшіліктеріне балалардың тамақтану сапасына ықпал етуге мүмкіндік беретін барлық қажетті тетіктер пысықталды. Қазіргі таңда, бірінші орынға білім беру ұйымдарының басшыларының (бракераждық комиссия төрағалары) жауапкершілік деңгейінің маңыздылығын ескеру керек.


Осыған байланысты, мектептегі тамақтанудың сапасын арттыру жөніндегі Министрлік қызметінің негізгі бағыты тамақтану сапасын бақылау жөніндегі бракераждық комиссиялар қызметінің тәртібін кеңінен ақпараттық жария етуді қамтамасыз ету болып табылады.

Сондай-ақ білім алушылар мен олардың ата-аналарына балалардың тамақтануын ұйымдастыру кезінде анықталған бұзушылықтар бойынша атқарылған іс-шаралар туралы хабардар етіледі.


По вопросам организации питания


С 2014 года по инициативе депутатов и предложениям директоров школ выбор поставщика услуг, товаров по организации школьного питания выведен из системы государственных закупок в связи с имевшим место демпингом цен, влияющих на качество питания, а также отсутствием возможности осуществления непосредственного контроля директорами школ за поставщиками услуги.

На сегодняшний день проработан порядок организации питания обучающихся в организациях среднего образования и приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей(приказ МОН РКот 31.10.2018г. №598).

В целях гарантирования качества и безопасности питания детейв Правилах предусмотрены критерии, позволяющие выбрать поставщика более подготовленного к оказанию данной услуги с наличием квалифицированного штата работников (опыт работы, квалификация поваров, наличие технологов, диетологов, положительных характеристик, собственного производства продуктов питания, энергосберегающего оборудования).

С 2018 года для улучшения материально-технической базы школьных столовых, влияющих на условия хранения продуктов питания, безопасность и качество приготовляемых блюд введен механизм государственно-частного партнерства.

Также, согласно Правилам в состав конкурсных комиссий включены представители НПО и родительской общественности, попечительских советов, а также территориальных органов охраны общественного здоровья.

Для обеспечения использования поставщиками свежих и натуральных продуктов Правиламипредусмотрено получение поставщиками дополнительных баллов за наличие собственного производства продуктов питания, используемых при организации школьного питания (крестьянское или фермерское хозяйство, теплица и другие) и приобретение продуктов питания отечественных производителей.

 Потребительские свойства блюд, пищевых продуктов и кулинарных изделий, их органолептические свойства, технологии и условия изготовления должны соответствовать техническим регламентам Евразийского экономического союза в части безопасности пищевой продукции для детей.


В случае нарушения или ненадлежащего исполнения условий договора поставщиком, договор расторгается в судебном порядке и данный поставщик объявляется недобросовестным (приказ МОН РК №599 от 31 октября 2018 года).

В 2015 году в целях обеспечения качественным питанием отдельных категорий обучающихся Министерством совместно с Казахской академией питаниявпервые разработаны единые нормы одноразового школьного питания(внесены дополнения в ПП РК №320от 12.03.2012 года) с учетом возрастных особенностей детей.

Данными нормами предусмотрено получение детьми всех необходимых для организма микронутриентов: витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.

В 2018 году в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на  2016 - 2019 годы, а также в целях повышения интереса к здоровому (горячему) питанию обучающихся организаций образования  МЗ РК разработаны единые стандарты по рациону питания в учебных заведениях.

С 2019 года Министерством введен камеральный контроль за организацией школьного питания органами и организациями образования, который позволяет без осуществления выезда на объект провести контрольные мероприятия.

Кроме того, Министерством совместно с МФ РК прорабатывается вопрос перевода конкурсных процедур в электронный формат постредством портала государственных закупок.

Сегодня, законодательнопредусмотрена возможность осуществления постоянного контроля за предоставлением услуги, как сотрудниками школ, так и родительской общественностью.  В каждой школе действует комиссия по контролю за питанием детей. Комиссию возглавляет директор школы, в состав входят медицинская сестра школы, педагоги, члены родительского комитета, попечительского совета.

Согласно Правилам организации питания поставщик услуги должен ежемесячно предоставлять руководителю организации среднего образования сведения об используемом перечне продуктов питания для обучающихся с приложением документов, удостоверяющих их качество и безопасность.

Ежедневно медицинским работником или ответственным лицом проводится органолептическая оценка качества готовых блюд с внесением записей в журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий.

Таким образом, в настоящее время, все необходимые рычаги, позволяющие администрациям школ влиять на качество питания детей проработаны. Сегодня, следует признать, на первый план выходит уровень ответственности руководителей организаций образования (председатели бракеражных комиссий).

 В этой связи, основным направлением деятельности Министерства по повышению качества школьного питания является обеспечение широкого информационного освещения порядка деятельности бракеражных комиссий по контролю за качеством питания. А также информирование обучающихся и их родителей о дальнейших действиях при обнаружении нарушений при организации питания детей.

 

Бестамақ орта мектебінде типтік үлгідегі асхана жұмыс жасайды. Асхана көлемі 101,5ш.м. Асхана Алға қаржы бөлімінің шешімімен ыстық тамақ ұйымдастыру мақсатында жалға берілген.


2018-2019  оқу  жылында Бестамақ  орта мектебінде  тегін ыстық  тамақпен қамтылатын оқушыларды  ұйымдастыру  туралы

 

«Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар  мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін және жеңілдетілген тамақтандыруды ұсыну» көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
      көрсетілетін қызметті берушіге:
      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
      2) ата-аналардың жеке басын куәландыратын құжат (жеке сәйкестендіру үшін қажет);
      3) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі (жеке сәйкестендіру үшін қажет);
      4) 2008 жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде некеге тұрған немесе бұзған жағдайда некеге тұру немесе бұзу туралы куәліктің көшірмесі;
      5) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алуға құқығы бар отбасылардан шыққан көрсетілетін қызметті алушылар санаты үшін көрсетілетін қызметті алушының (отбасының) жергілікті атқарушы органдар ұсынатын мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тұтынушылар қатарына жататынын растайтын анықтама;
      6) алған табысы туралы құжаттар (жұмыс істейтін ата-аналардың немесе оларды алмастыратын адамдардың жалақылары туралы, кәсіпкерліктен және басқа да қызмет түрлерлерінен түсетін табыстары туралы, жан басына шаққанда орташа табысы күн көріс деңгейінен төмен, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын отбасылардан шыққан көрсетілетін қызметті алушылар үшін балаларға және басқа да асырандыларға төленетін алимент түріндегі табыстары туралы анықтама);
      7) отбасында тәрбиеленетін жетім балаларға немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға қамқоршылық (қорғаншылық) бекіту туралы уәкілетті органның шешімі;
      8) отбасының материалдық-тұрмыстық ахуалын зерделеу негізінде жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін және жеңілдікпен тамақтандыруды ұсыну туралы білім беру ұйымдарының алқалық орган шешімінің, сондай-ақ қаржылай және материалдық көмек көрсету туралы шешім қабылдау үшін басқа да қажетті құжаттардың көшірмесі;
      Құжаттар салыстыру үшiн түпнұсқада ұсынылады, содан кейiн түпнұсқалар көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады.
      Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға мынадай мәліметтерді көрсетіп, тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.
     Бестамақ  орта мектебі  бойынша «Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар  мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін және жеңілдетілген тамақтандыруды ұсыну» жоғарда  көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін  қызмет стандарты негізінде 38 өтініш түсті. Енді қазір мектеп бойынша тегін ыстық тамақпен қамту стандартының орындалуына жауапты тұлға директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Г.Дощанова. 

38 өтініштің  7 өтініш күн көрісі  төмен отбасының   балалары, 21 өтініш  көп балалы отбасынан шыққан  балалар.

Барлық құжат талапқа сай  жинақтаулы

                                                                                     Орындаған: Дощанова Г.К. 


                                                                                                             

2018-2019 оқу жылындағы

Бестамақ орта мектебі бойынша  ыстық  тамақтың

ұйымдастырылу  жұмысының  жоспары

Өткізілетін іс - шаралар

Мерзімі

Жауаптылар

Жоспарланған  нәтиже  және  орындалуы

1.Ұйымдастыру – талдау   жұмыстары, ақпараттық  қамсыздандыру

1

Мектеп  асханасының  жаңа  оқу  жылына  дайындығын  тексеру

тамыз

мектеп  директоры Истегулова А шаруашылық  жөніндегі  меңгеруші Моманкулова А

жаңа оқу  жылына  дайындық  актісі.

2

Мектеп  директорының  жанындағы  кеңес  отырысы  :

- оқушыларды  ыстық  тамақпен  қамту;

- тегін  ыстық  тамақпен  қамтылатын  оқушылардың  тізімін  жасау;

тамыз

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

жұмыс  жоспары

3

Мектептегі  оқушылардың  ыстық  тамақпен  қамту  жұмыстарын  ұйымдастыруға  арналған  нормативтік – құқықтық  базаларын  қалыптастыру:

- оқушыларға  ыстық  тамақты  ұйымдастыру  туралы  ережесі;

- мектептегі  тамақтандыруды  ұйымдастыру  туралы  бұйрығы;

тамыз

мектеп  директоры Истегулова А.

бұйрық

4

Құжаттардың  жүргізілуін  бақылауды  ұйымдастыру:

1) жалпы түбегейлі жинауды тіркейтін журнал;

2) Тамақ өнімдері мен азық-түлік шикізаттарының бракераж журналы;

3) Дайын тамақтың сапасын бақылау (бракераж) журналы;

4) «С»- витаминизациялау журналы;

5) ас блок жұмыскерлерінің денсаулығын іріңді ауруларға тексеруді тіркейтін журнал;

6) Тамақ  өнімдерінің  нормаларын  бақылау  журналы;

7) тоңазытқыштағы температуралық тəртіп журналы;

жыл бойы

Мектеп медбикесі Дильжанова

5

Асхана  жұмысын  күнделікті  бақылауды  жүргізу 

жыл  бойы

мектеп  директоры Истегулова А.

есептер, актілер  жинағы

6

Мектептегі  тамақтандыруды  ұйымдастыру  бойынша  стендті  безендіру

жыл  бойы

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

7

Мектептегі  тамақтандыруды  ұйымдастыру және  дамыту  бойынша  тәжірибемен  бөлісу, өзгерістер  енгізу

жыл  бойы

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

мақалалар, баяндамалар

2. Оқушылар  арасында  дұрыс  тамақтану  және   тамақтану  мәдениетіне  тәрбиелеу      бойынша  жұмыс

1

Оқушылардың  ыстық  тамақпен  қамтылуы  туралы  мониторинг  жүргізу

ай  сайын

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

талдау  ақпараты

2

«Дұрыс тамақтана білеміз бе?»(сауалнама)

Қыркүйек

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  оынбасары Дощанова Г.

сауалнама  қорытындысы

3

Байыппен тамақтан ,спортпен өмір сүр, денсаулығыңды сақта.(дәрігер кеңесі)

қыркүйек

Мед.бике Дильжанова Г.

Сабақ талдамасы

4

«Ас-адамның арқауы» (тәрбие сағаттары)

қазан

Класс жетекшілер

Сабақ талдамасы

5

«Дені сау адам-табиғаттың ең қымбат жемісі»(сыныптан тыс шара)

қараша

Мектеп кітапханашылары

Сабақ талдамасы

6

«Тамақтанудың негізгі ережелері»(дәрігер кеңесі)

желтоқсан

Мектеп медбикесі Дильжанова

Сабақ талдамасы

7

«Нан дастарханға қалай келеді?»(кластан тыс шара)

қаңтар

Класс жетекші Сейтпағанбетова

Сабақ талдамасы

8

«Ас атасы-нан»(кластан тыс шара)

ақпан

Класс жетекші Куртекова

Сабақ талдамасы

9

«Дұрыс тамақтанудың қағидалары»(дәрігер кеңесі)

Наурыз

Мектеп медбикесі Дилжанова

Сабақ талдамасы

10

«Таңертеңгі астың пайдасы»(дәрігер кеңесі)

Сәуір

Мектеп медбикесі Дильжанова

Сабақ талдамасы

11

Оқушыларды дұрыс тамақтандыру үшін қажетті азық - түліктер

Мамыр

Мектеп медбикесі Дильжанова

Сабақ талдамасы

12

Жазғы азық –түліктер (дәрігер кеңесі)

Маусым

Мектеп медбикесі Дильжанова

Сабақ талдамасы

3.Педагогикалық коллектив, асхана  қызметкерлерімен  жұмыс

1

Мектептегі  тамақтандыруды  ұйымдастыруды  әкімшілік  кеңестерде, ата – аналар  жиналыстарында  талқылау

І тоқсан

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

хаттамалар

2

Оқушыларды  ыстық  тамақпен  қамту, дұрыс  тамақтану  дағдыларын  қалыптастыру  бойынша    жұмыстарды  жоспарлау.

қыркүйек

мектеп  директоры Истегулова А.,  мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

жұмыс  жоспары

3

Дұрыс  тамақтандыру  бойынша     Биология, химия, өмір  қауіпсіздігі  негіздері, технология  пәндерімен  кіріктірілген  сабақ  өткізу

нақты  күні

Биология, химия пәні мұғалімдері

Шенгелбаева Р.

Искакова А.

Куртекова А.

Технология пәні мұғалімі

Сулейменова Н.

сабақ  талдамасы

4

Дұрыс  тамақтану  үгіт – насихат  жұмыстарын  жүргізу

үнемі

класс  жетекшілер

тәрбие  жұмысының  жоспары

5

Тамақтандыру  жағдайына  үнемі  бақылау  жасау

үнемі

мектеп директоры Истегулова А., бракеражды комиссия мүшелері

6

Мектеп  қызметкерлерінің  медициналық  тексерістен  өтуі, қызметкерлердің  гигиеналық  аттестациясы

жыл  сайын

Медбике               Дилжанова Г.

медициналық кітаптар

4. Мектеп  асханасындағы  ыстық  тамақтың  ұйымдастырылу  жұмысын  бақылау

1

Тегін және жеңілдетілген тамақтандырумен қамтамасыз етілген  оқушылардың  тамақтануын  ұйымдастыру  бойынша  бухгалтерлік  есепті  дайындау  және  тапсыру

ай сайын

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

айлық  есептер

2

Мектептегі  ыстық  тамақтың  ұйымдастыруылуы  туралы айлық  есепті  дайындау  және  тапсыру 

ай сайын

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

айлық  есептер

3

Мектеп  асханасындағы  азық – түліктердің  сақталу  мерзімі  мен  жағдайын  бақылау

күнде

ыстық  тамақтың  ұйымдастырылуын  бақылау  комиссиясы

сақталу  мерзімдерін сәйкестігін  тексеру  актілері

4

Тамақтану  рационы  мен  бекітілген  мәзірдің  сәйкестігін  бақылау

күнде

бракеражды  комиссия

тексеру актілері

5

Оқушылардың  тамақтану  уақытының  сақталуын  қадағалау

күнде

Аспазшы               Ахметова И.

анықтама

6

Оқушылардың  жеке  гигиенасы

күнде

1-11 кл жетекшілері

5. Асхананың  материалдық – техникалық  базасын  нығайту, оқушылар  мен  ата – аналар  үшін  көрсетілетін  қызметтері  жұмыстарын  ұйымдастыру

1.

Асхананың  эстетикалық  талапқа  сай  безендірілуін  жалғастыру

жыл сайын

мектеп директорының  тәрбие  ісі  жөніндегі  орынбасары Дощанова Г.

тексеру  актісі

3.

Асханаға  қажетті  жаңа  технологиялық  жабдықтардың  сатып  алуын  ұйымдастыру

қаржының  бөлінуіне  қарай

мектеп  директоры Истегулова А., шаруашылық  жөніндегі  меңгеруші Маманкулова А.

сметалық құжаттары

4.

Тамақтану  залына  қажетті  жиһаздарды  сатып  алуын  ұйымдастыру

қаржының  бөлінуіне  қарай

мектеп  директоры, шаруашылық  жөніндегі  меңгеруші Маманкулова А.

сметалық құжаттары

5

Мектеп  асханасында  ағымдағы  және  күрделі  жөндеу  жұмыстарының  жүргізілуін  ұйымдастыру

шілде - тамыз

мектеп  директоры Истегулова А., шаруашылық  жөніндегі  меңгеруші Маманкулова А.

сметалық құжаттары


Орындаған: Дощанова Г. К. 

2017-2018  оқу  жылында Бестамақ  орта мектебінде  тегін ыстық  тамақпен қамтылатын оқушыларды  ұйымдастыру  туралы

«Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар  мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін және жеңілдетілген тамақтандыруды ұсыну» көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
      көрсетілетін қызметті берушіге:
      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
      2) ата-аналардың жеке басын куәландыратын құжат (жеке сәйкестендіру үшін қажет);
      3) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі (жеке сәйкестендіру үшін қажет);
      4) 2008 жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде некеге тұрған немесе бұзған жағдайда некеге тұру немесе бұзу туралы куәліктің көшірмесі;
      5) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алуға құқығы бар отбасылардан шыққан көрсетілетін қызметті алушылар санаты үшін көрсетілетін қызметті алушының (отбасының) жергілікті атқарушы органдар ұсынатын мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тұтынушылар қатарына жататынын растайтын анықтама;
      6) алған табысы туралы құжаттар (жұмыс істейтін ата-аналардың немесе оларды алмастыратын адамдардың жалақылары туралы, кәсіпкерліктен және басқа да қызмет түрлерлерінен түсетін табыстары туралы, жан басына шаққанда орташа табысы күн көріс деңгейінен төмен, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын отбасылардан шыққан көрсетілетін қызметті алушылар үшін балаларға және басқа да асырандыларға төленетін алимент түріндегі табыстары туралы анықтама);
      7) отбасында тәрбиеленетін жетім балаларға немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға қамқоршылық (қорғаншылық) бекіту туралы уәкілетті органның шешімі;
      8) отбасының материалдық-тұрмыстық ахуалын зерделеу негізінде жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін және жеңілдікпен тамақтандыруды ұсыну туралы білім беру ұйымдарының алқалық орган шешімінің, сондай-ақ қаржылай және материалдық көмек көрсету туралы шешім қабылдау үшін басқа да қажетті құжаттардың көшірмесі;
      Құжаттар салыстыру үшiн түпнұсқада ұсынылады, содан кейiн түпнұсқалар көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады.
      Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға мынадай мәліметтерді көрсетіп, тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.
     Бестамақ  орта мектебі  бойынша «Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар  мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін және жеңілдетілген тамақтандыруды ұсыну» жоғарда  көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін  қызмет стандарты негізінде 47 өтініш түсті. Енді қазір мектеп бойынша тегін ыстық тамақпен қамту стандартының орындалуына жауапты тұлға директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Г.Дощанова. 

60 өтініштің  15 өтініш күн көрісі  төмен отбасының   балалары, 42 өтініш  көп балалы отбасынан шыққан  балалар,  1 өтініш патронаттық тәрбиедегі  бала, 1 өтініш қамқорлықтағы  бала, 2 өтініш денсаулығына байланысты(тубконтакт).

Жалпы бүкіл құжаттар  жиналып Алға аудандық білім бөліміне  ұсынылды.

                                                                                     Орындаған: Дощанова Г.К.            2016-2017  оқу  жылында Бестамақ  орта мектебінде  тегін ыстық  тамақпен қамтылатын оқушыларды  ұйымдастыру  туралы

«Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар  мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін және жеңілдетілген тамақтандыруды ұсыну» көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
      көрсетілетін қызметті берушіге:
      1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
      2) ата-аналардың жеке басын куәландыратын құжат (жеке сәйкестендіру үшін қажет);
      3) бала 2007 жылғы 13 тамызға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде туылған жағдайда баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі (жеке сәйкестендіру үшін қажет);
      4) 2008 жылға дейін не Қазақстан Республикасынан тыс жерде некеге тұрған немесе бұзған жағдайда некеге тұру немесе бұзу туралы куәліктің көшірмесі;
      5) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алуға құқығы бар отбасылардан шыққан көрсетілетін қызметті алушылар санаты үшін көрсетілетін қызметті алушының (отбасының) жергілікті атқарушы органдар ұсынатын мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тұтынушылар қатарына жататынын растайтын анықтама;
      6) алған табысы туралы құжаттар (жұмыс істейтін ата-аналардың немесе оларды алмастыратын адамдардың жалақылары туралы, кәсіпкерліктен және басқа да қызмет түрлерлерінен түсетін табыстары туралы, жан басына шаққанда орташа табысы күн көріс деңгейінен төмен, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын отбасылардан шыққан көрсетілетін қызметті алушылар үшін балаларға және басқа да асырандыларға төленетін алимент түріндегі табыстары туралы анықтама);
      7) отбасында тәрбиеленетін жетім балаларға немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға қамқоршылық (қорғаншылық) бекіту туралы уәкілетті органның шешімі;
      8) отбасының материалдық-тұрмыстық ахуалын зерделеу негізінде жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін және жеңілдікпен тамақтандыруды ұсыну туралы білім беру ұйымдарының алқалық орган шешімінің, сондай-ақ қаржылай және материалдық көмек көрсету туралы шешім қабылдау үшін басқа да қажетті құжаттардың көшірмесі;
      Құжаттар салыстыру үшiн түпнұсқада ұсынылады, содан кейiн түпнұсқалар көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады.
      Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға мынадай мәліметтерді көрсетіп, тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.
     Бестамақ  орта мектебі  бойынша «Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар  мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін және жеңілдетілген тамақтандыруды ұсыну» жоғарда  көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін  қызмет стандарты негізінде 47 өтініш түсті. Енді қазір мектеп бойынша тегін ыстық тамақпен қамту стандартының орындалуына жауапты тұлға директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Г.Дощанова. 

47 өтініштің  16 өтініш күн көрісі  төмен отбасының   балалары, 27 өтініш  көп балалы отбасынан шыққан  балалар,  1 өтініш патронаттық тәрбиедегі  бала, 1 өтініш қамқорлықтағы  бала, 2 өтініш денсаулығына байланысты(тубконтакт).

Жалпы бүкіл құжаттар  жиналып Алға аудандық білім бөліміне  ұсынылды.

                                                                                     Орындаған: Дощанова Г.К.